Všetko, čo potrebujete vedieť o afirmáciách

– Časť 1

To, ako hovoríte k sebe samému, je veľmi dôležité. Vnútorný monológ, ktorý sa odohráva vo vašom mozgu, totiž ovplyvňuje celý váš život, aj keď si to možno ani neuvedomujete. V tomto článku som sa rozhodla túto tému podrobne prebrať a zároveň vysvetliť, ako využívať afirmácie na to, aby mali čo najlepší dopad na váš život.

Čo sú to afirmácie?

Afirmácie sú jednoducho určitý druh vyhlásenia. Afirmovanie je jedna z najzákladnejších techník, ktorá je využívaná v pozitívnej psychológii.  Konštruktívne afirmácie sa často používajú aj ako prevencia proti stresu, na zvládanie sabotujúcich myšlienok, na zvýšenie pozitivity v našom živote. 

Typické príklady afirmácií sú napríklad nasledujúce výroky:

  • „Som zdravý a plný energie.“
  • „Som tou najlepšou verziou seba samého.“
  • „Som taký šťastný a vďačný za môj konštantný mesačný príjem, ktorý je 5000 EUR v čistom.“
  • „Som vďačný, že moje vzťahy sú krásne a plné lásky.“

Atď.

Ako vás ovplyvňuje to, čo si hovoríte a opakujete?

To, čo si často hovoríte a opakujete, ale aj to, čo hovoríte iným, je kritické pre váš mozog. Čokoľvek poviete, napríklad niekomu poviete slovo „NIE“, to slovo automaticky vysiela elektrický signál v mozgu a amygdala môže takmer instantne začať reagovať.

Amygdala je časť limbického systému vo vašom mozgu, ktorá generuje strach, úzkosť, hnev, atď. V prípade slova „NIE“ sa tak častokrát vysiela hormón stresu

Prečo? Vždy, keď máte nejakú myšlienku, alebo poviete či počujete nejaké slová, váš mozog vypúšťa chemikáliu, ktorá koreluje s tým, čo hovoríte.

Ak používate pozitívne slová ako: „môžem“, „som schopný“, „zvládam to“, „mám na to“, atď., vtedy vysielate elektrický signál a chemický signál, ktorý koreluje s vašim cieľom. Aktivujete insulu nucleus accumbens (jadro accumbens), čo je časť mozgu, ktorú vedci často nazývajú aj centrum potešenia, pretože po tom, ako sa z neho uvoľní dopamín, zaplavia človeka príjemné emócie a je viac motivovaný.

Tiež sa aktivuje ľavý prefrontálny kortex, ktorý okamžite začne pracovať na tom, aby zistil, čo môže urobiť pre to, aby sa dané afirmácie pre vás stali realitou.

Teraz si predstavte, že váš najlepší kamarát k vám hovorí tak, ako k sebe často hovoríte vy, keď nepoužívate afirmácie, ale naopak, keď máte nejaké negatívne myšlienky, ako napríklad: „nie si dosť dobrý“, „ľudia ťa vysmejú“, „to nemôžeš“, „na to nemáš“, „to si nezaslúžiš“, „ak sa o to pokúsiš, je šanca, že aj tak zlyháš“,…

Čo by ste urobili? Ako by ste na vášho kamaráta reagovali? Je pravdepodobné, že by ste sa zlostne ohradili a povedali mu: „Prestaň! Čo si to dovoľuješ? Ako to ku mne hovoríš?“. A teraz si položte otázku, prečo by to vo vzťahu k sebe samému malo byť inak? 

Zamyslite sa, za posledných 24 hodín, hovorili ste sami k sebe spôsobom, ktorý vás môže doviesť k vašim cieľom a snom, alebo nie? Hovorili ste k sebe konštruktívne či deštruktívne? Dávali ste sa hore a svojimi myšlienkami ste sa podporovali, alebo ste sa dávali dole a tak ste podceňovali svoje talenty a schopnosti?

Dávajte si pozor na to, čo si často sami sebe opakujete (tzv. self-talk) ale aj na to, čo o sebe komunikujete druhým, pretože ak budete často vyslovovať slová ako „som unavený“, „som v strese“, „ja som vkuse chorý“, „bojím sa stretávať nových ľudí“, „nemám dobrú pamäť“, „ja som strašný leňoch“, „nemám prachy“, atď…, tak si to posilňujete.

Ani o tom nevtipkujte, váš mozog totiž nevie, čo je pravda a čo je vtip, a bude plniť všetko, čo mu poviete. 

Dávajte si pozor aj na to, čo adresujete druhým. Jednak to, čo hovoríte druhým ich samozrejme ovplyvňuje, ale zároveň váš mozog nemusí rozoznať, či niečo hovoríte sebe alebo niekomu inému, a môže zobrať všetko na seba. Napríklad, ak niekomu budete často opakovať že je hlúpy, váš mozog si to môže zaevidovať ako: „som hlúpy“.

Ste zrkadlom sveta. Keď na niekoho ukazujete, robíte tak jedným prstom na neho ale troma prstami na seba. 

Uvedomte si tiež, že svet vám ponúka škálu ľudí a vecí, z ktorých si máte vybrať, ktoré chcete a ktoré nechcete vo svojom živote. Mnoho ľudí sa koncentruje na to, čo nechce: hovoria – „neznášam, keď…“, „pozeraj, ako strašne vyzerá“, a tým sú na tej istej frekvencii.

Váš mozog nevie, či to v živote chcete alebo nie, len vie, že tomu dávate pozornosť, vyhodnotí to ako pre vás dôležité a tak začne okolo vás detektovať ešte viac toho, na čo sa sústredíte v rôznych podobách.

To, ako k sebe hovoríte, to sú vaše nevedomé myšlienky v akcii. My ľudia, sme všetci podmienení na to, aby sme boli pozitívni alebo negatívni. 50 000 myšlienok, ktoré denne máte, s biliónmi mozgových buniek a triliónmi spojení, ktoré sú medzi nimi, sa aktivujú automaticky podľa toho, ako ste na to boli podmienený. 

Máte tendenciu vnímať seba a svet podľa toho, čo vám bolo roky vštepované vašou rodinou, kamarátmi, učiteľmi, spoločnosťou… Skúste si v pokoji sadnúť, zhlboka sa nadýchnite a zamyslite sa – ste viac pozitívny alebo negatívny?

Prevládajú vo vašej mysli viac myšlienky ako „som múdry“, „som produktívny“, „zarábať peniaze je pre mňa ľahké“, „som schopný dosiahnuť to, čo si zaumienim“… alebo skôr sabotujúce myšlienky ako „som neproduktívny“, „všetko je pre mňa ťažké“, „nemám na to odvahu a schopnosti“,…?

Ak ste si uvedomili, že vo vás prevláda skôr negativita, neľutujte sa, neposudzujte sa a neobviňujte za to nikoho. Vďaka neuroplasticite mozgupravidelnému afirmovaniu máte tú moc začať to meniť.

Samozrejme, afirmovaním úplne nezastavíte negatívne myšlienky. Tie máme všetci, keďže náš mozog sa nás nimi snaží chrániť. Aj tí najúspešnejší ľudia majú momenty, kedy pozorujú negatívne myšlienky vo svojej mysli.

Pravidelným afirmovaním a tréningom vášho mozgu však tieto myšlienky môžete oslabiť a zredukovať. Techniku afirmácií používajú aj tí najúspešnejší ľudia sveta a používame ju aj my v spoločnosti Ocean Coaching. Afirmovať môžete v každej oblasti nášho života, či sú to vzťahy, zdravie, kariéra, spiritualita, charita, hobby, atď.

V našom online koučingovom programe Oceán Hojnosti sa zameriavame konkrétne na finančnú sféru a úspech. Ako afirmovať správne tak, aby afirmácie naozaj fungovali? O tom som napísala podrobný článok – môžete si ho prečítať tu.

Slová vyvolávajú pocity a tie majú na vás obrovský vplyv

Uvedomte si, že to, aké pocity vo vás vyvolávajú slová, ktoré sú vám adresované, majú na vás nesmierny vplyv. Slová, ktoré počujete, vytvárajú vo vašom mozgu elektrický signál, chemickú reakciu, ktorá spôsobuje to, čomu hovoríme pocit.

Pocit nie je nič iné, ako uvedomenie si vibrácie, v ktorej sa vaše telo nachádza. Slová adresované vám niekým iným, vás môžu ovplyvniť v rovnakej miere ako vás ovplyvňujú vaše vlastné slová (myšlienky).

Tento pocit, ktorý je výsledkom adresovaných slov, vás môže posunúť vpred alebo vás môže paralyzovať. Je vitálne používať svoj mozog vedome tak, aby vám slúžil. Čím viac pozitivity budete na začiatku používať vďaka tomu, že sa tak vedome rozhodnete, tým rýchlejšie si vybudujete vzorec pozitivity.

Vo vašom mozgu sú zapísané vzorce založené na vašich skúsenostiach z minulosti, ktoré spôsobujú to, ako vnímate samých seba. Tento vzorec viete vedome prepísať a použiť váš mozog na to, aby ste dosiahli akýkoľvek cieľ, ak si to zaumienite.

„Na to, čo chceme, si dokážeme naprogramovať náš mozog.“

Error detection mechanism (EDM)

Pokiaľ si vyberiete afirmáciu, ktorá pravdepodobne v tomto momente nie je pravdivá a zdá sa priam nedosiahnuteľná, budú sa diať tieto dve veci:

1. Začnete sa cítiť motivovaný („Wow, 100 000 eur mesačne, pecka!“)

2. Vzápätí budete počuť ten tichý ale silný hlas v hlave, ktorý vám bude hovoriť: „Ale to predsa nie je pravda, ty nezarábaš 100 000 eur mesačne,… Ty nie si úspešný podnikateľ, veď ty vlastne ani nie si podnikateľ,…. To nie je pravda, že si plný energie, veď si neustále unavený.“…

V podstate, čo sa deje je, že keď používate afirmácie, ktoré nie sú aktuálne pravdivé, aktivuje sa tzv. error detection mechanism (po angl.) – EDM. Môžete si to predstaviť ako senzorický systém, ktorý funguje na podobnej báze ako termostat. Ak si nastavíte kúrenie alebo klimatizáciu na určitú teplotu, tento mechanizmus kontroluje teplotu, zapína sa a vypína tak, aby túto teplotu udržal.

Presne tak funguje aj vaša zóna komfortu, ktorá je založená na vašej minulosti a na naprogramovaní, ktoré máte. Je teda nutné začať toto nastavenie modifikovať, aby vám slúžilo a neobmedzovalo vás to. Urobíte to tak, že budete používať slová, vizualizácie, zapájať pri afirmovaní všetky zmysly, emócie, aby ste videli seba, ako dosahujete svoje ciele. 

Tým jasne poviete svojmu mozgu: „Rozumiem, že to momentálne možno nie je pravda, ale nechaj to tak, ja som tu šofér, a chcem, aby si si vybudoval toto nové spojenie, chcem, aby sa stalo permanentným, pretože mi bude slúžiť na to, aby som sa dostal k mojim cieľom a snom. Ďakujem!“…

Toto „preprogramovanie“ z jednej reality do druhej trvá, a práve preto je nevyhnutné afirmovať poctivo, pravidelne každý deň a dlhodobo.

Binaurálne rytmy a afirmovanie

Binaurálne rytmy (po angl. Binaural beats) vznikajú tak, že ak počúvate pomocou slúchadiel nejakú melódiu, pri ktorej sú vám do jedného ucha vpúšťané iné tóny, ako do toho druhého, vaše uši a váš mozog vytvoria akoby taký jednotný, zosúladený tón, tzv. binaurálny rytmus. 

Podľa toho, akú má tento tón frekvenciu, stimulujete svoj mozog. Napríklad, keď sa pohybujete medzi 8-13hz ste na alfa vlne, čo je vlna relaxačná. Ak ste nad 39Hz ste na Game a to burcuje váš mozog k maximálnemu výkonu, atď.

Hoci my v našom koučingovom programe afirmácie s binaurálnymi rytmami používame, vy si s mozgovými vlnami popri afirmovaní nemusíte robiť starosti, pokiaľ s afirmáciami len začínate. Podstatné je, aby ste začali pravidelne afirmovať aspoň 3, 5 či 10 minút denne a nezáleží na tom, koľko afirmácií budete mať. 

V prvom rade si svoje afirmácie napíšte a čítajte si ich, nahrať si ich napríklad do mobilu by bol ďalší krok. Môžete si do pozadia nahrať melódiu nejakej piesne, ktorú máte radi (a v ktorej sa ale nespieva) a do toho si nahovorte svoj text, aby ste si s tým vytvorili pozitívnu asociáciu. Bude to príjemnejšie pre váš mozog. 

Afirmácie fungujú, vedia o tom aj tí najúspešnejší

Úspešní ľudia sveta ako Tony Robbins, Oprah Winfrey, Michael Jordan, Will Smith, Jennifer Aniston, Bob Proctor (nech mu je zem ľahká), Warren Buffett a mnoho iných, o účinnosti afirmácií vedia, bežne o nich hovoria a aplikujú ich vo svojom živote. Je to pre nich úplne bežná súčasť života. 

Ja osobne som afirmácie používala už odpradávna, avšak spočiatku to bolo na takej nevedomej úrovni. Vždy som často hovorila a aj naďalej hovorím frázy ako: „som taká šťastná, že…“, „som šťastná, že mám svojich priateľov…“ alebo „milujem meditovať, úplne mi to pomáha…“, „milujem vedu, neskutočne ma fascinuje…“, „milujem sa rozprávať s ľuďmi….“.

Kedysi som si ani neuvedomovala, koľko skvelých ľudí, krásnych zážitkov, či spirituality som si vďaka týmto slovám konštante priťahovala do svojho života. S pojmom „afirmácie“ som sa začala stretávať postupne, napríklad v knihe od Napoleona Hilla – Mysli a zbohatni, ktorú som čítala približne v 15tich rokoch, v ktorej afirmácie spomína.

Neskôr na vysokej škole v Barcelone som sa vďaka štúdiu neurolingvistiky začala viac zaujímať o to, ako náš mozog funguje, ako aj o osobnostný rozvoj. Vyhnúť sa afirmáciám tak bolo v tomto odvetví priam nemožné, keďže afirmovanie patrí k základným technikám.

Vďaka afirmovaniu 8x denne: „Moje telo a všetky jeho orgány boli vytvorené nekonečnou inteligenciou, ktorá mi dáva život každý deň. Som plná energie a moje telo i myseľ fungujú perfektne. Som taká šťastná a vďačná, že som zdravá.“ a vďaka poznatkom o psycho-neuro-imunologii sa mi podstatne podarilo zredukovať počet epileptických epizód, ktoré mávam – teraz už len občas.

Začala som sa totiž vedome sústrediť na zredukovanie stresu v mojom živote, na lepší životný štýl, viac spánku a lepšiu stravu. Donútila som môj mozog sústrediť sa na to, aby som bola zdravá – to je môj cieľ.

Vďaka pravidelnému afirmovaniu „Som úspešná investorka a moje portfólio neustále rastie.“ som počas jedného neurovedeckého tréningu vyhrala 2 lístky na víkendovú konferenciu o investovaní podľa metód Warrena Buffetta, bolo to v Atlante v Georgii. Vďaka tomu som sa rozbehla v investovaní, a hádajte čo, moje portfólio neustále rastie. 

Z energetického hľadiska som si doslova pritiahla ľudí a okolnosti, aby sa mi splnili sny. Ale dôležitá bola tá posledná časť „akcia“, nielenže som mala cieľ, napísala a opakovala som si afirmáciu, vizualizovala som si to, preciťovala som to, ale posledný dôležitý krok bola práve tá akcia, chopila som sa príležitosti, išla som do tej Georgie a začala som aplikovať to, čo nám tam predstavili.

Keď som žila na Sardínii, túžila som po bielom aute – Alfa Romeo Giulietta, aby som do práce nemusela ako manažérka chodiť verejnou dopravou celá spotená. Afirmovala som si: „Som taká šťastná a vďačná za moje úžasné auto“, avšak tesne po vysokej škole, hoci ako manažérka, som si ešte auto nemohla finančne dovoliť.

O pár mesiacov od začiatku afirmovania som na moje narodeniny dostala novučičkú bielu Toyotu Aygo od partnerovho otca, ktorému bolo ľúto, keď si náhodne vypočul môj rozhovor s priateľom o tom, aké je moje dochádzanie do práce náročné.

Keď afirmácie fungujú pre mňa, fungujú pre Jennifer Aniston, či Willa Smitha, je zaručené, že fungujú aj pre vás. Používam ich aj v rámci môjho koučingu, ako súčasť kombinácie viacerých techník (tréning sebaprijatia, subliminálne správy, redukcia kognitívnej disonancie, kognitívno-behaviorálna terapia, mentálny kontrastný tréning, atď.).

Je to také „combo“ techník, aby sme našim klientom pomohli ľahšie a rýchlejšie dosahovať svoje ciele, a vďaka nim sa výsledok musí dostaviť.

Človek si vyberie, čo mu vyhovuje. Keď som sa začala zaujímať o neuroplasticitu a o osobnostný rozvoj, tiež som začala postupne. Našla som si kurzy, ktoré mi vyhovovali, stretla som mentorov, ktorí boli autentickí a v konečnom dôsledku som do dnešného dňa investovala desaťtisíc eur do svojho rozvoja, ale bez týchto investícii by som nebola tam, kde som teraz a nebola schopná pomáhať aj iným.

Na záver, by som len rada pripomenula, pamätajte si že to, ako k sebe hovoríte, je veľmi dôležité, pretože niekto veľmi dôležitý počúva a to ste VY! Keď sú spojenia vo vašom mozgu dostatočne silné, váš mozog si povie: „Ok, keď to už toľko opakuješ, tak to zautomatizujem, aby som si ušetril energiu a nemusel sa tým viac vedome zaoberať“.

Vašou úlohou je reflektovať: „Vedú ma moje myšlienky k mojim snom alebo nie?“.

Ak je odpoveď nie, je vašou zodpovednosťou, aby ste to zmenili. Ak neviete ako to zvládnuť, sme tu my – Ocean Coaching vznikol pre to, aby sme vám pomohli. Môžete začať 5 až 10 minútami denne – hovoríme tomu cognitive priming (kognitívne programovanie). Ak neviete, aké afirmácie si opakovať, googlite alebo nám napíšte.

Afirmujte denne aspoň 100 dní a ja vám garantujem, že uvidíte výsledky.

Neviete, ako afirmovať správne? Objavte 11 kľúčov, ktoré vám s tým pomôžu a vďaka ktorým sa naučíte, ako pomocou afirmácií zhmotníte svoje sny.

S láskou, 

Julie

MSc. Juliana 'Julie' Kerestešová je vyhľadávaná coachka, podnikateľka, investorka a generálna riaditeľka Ocean Coaching s.r.o., zaoberajúca sa výskumom v oblasti neurovedy a mozgovej plasticity. Julie prostredníctvom jej najnovšieho kurzu Oceán Hojnosti pomáha ľuďom na Slovensku a v Českej republike dosiahnuť finančnú nezávislosť a inšpiruje ich k tomu, aby sa stali tou najlepšou verziou seba samých. Viac o Julie sa dozviete tu >> . Pochopte svoju myseľ a  objavte 4 praktické techniky na odstránenie vnútorných finančných blokov a prekonávanie strachu.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely spracovania tohto komentára. Podmienky ochrany súkromia