ČO JE TO NEUROVEDA?

... a ako súvisí s vašou finančnou situáciou?

Neuroveda sa zameriava na mozog a jeho vplyv na ľudské myslenie, emócie a správanie. Neurovedci študujú mnohé neurové systémy a procesy, ako napríklad spojenie neurónov, formovanie a kontrola myšlienok, vytváranie presvedčení či zmeny, ktoré v mozgu počas života nastávajú. Mozog má rozhodujúci dopad na všetky aspekty vášho života vrátane vašej finančnej situácie.

Ovládanie mozgu a aplikácia tých správnych techník vedia človeka priviesť k ultimátnej finančnej nirváne nad rámec aj tých najodvážnejších snov. Konkrétne obchodné stratégie sú menej dôležité v porovnaní s efektívnym dialógom na úrovni podvedomia, ktorý musíme mať, aby sme boli úspešní.

Viete, čo by ste mali robiť, aby ste zarobili viac peňazí, no nerobíte to? Je to záležitosť podmienenej mysle a kontroly, ktorú nad vami má. Na úspech si musíte vytrénovať svoj mozog - proces nazývaný mozgová synchronizácia.

Váš aktuálny príjem je v dokonalom súlade s tým, čo je momentálne naprogramované na nevedomej úrovni vášho mozgu.

Ste s tým spokojný?

Proces je jednoduchý. Keď prijmete nejakú informáciu, ktorá sa vám potvrdí opakujúcou sa skúsenosťou, vo vašom mozgu sa začne formovať presvedčenie. Keď niečomu uveríte a začnete si to opätovne všímať vo vašom okolí, osvojíte si návyk.

Vaše návyky spôsobujú, že robíte a vidíte len to, čo podporuje vaše vnútorné presvedčenia a zvyky, ktoré v súčasnosti máte. Naše vnútorné nervové dráhy vyhľadávajú vzorce a informácie, ktoré sú rovnaké a zhodujú sa vo fyzickom svete = synchronizácia. Vonkajší svet, ktorý zodpovedá nášmu vnútornému obrazu, je naša comfort zone = zóna pohodlia.

Vaša súčasná podmienená myseľ vám nedovolí správať sa príliš dlho spôsobom, ktorý podporuje vaše želané finančné ciele, pokiaľ najskôr nezmeníte vnútorné presvedčenie a zvyk, ktorý ste si osvojili. Snaha zmeniť správanie je zbytočná, ak príčina tohto správania ostáva nezmenená.

Ak nezlepšíte svoju podmienenú myseľ o peniazoch a o svojej schopnosti zarábať viac, vaše vnútorné mentálne systémy vám nedovolia konať v súlade s tým, čo chcete dosiahnuť. Budú vás nútiť neustále dosahovať rovnaký príjem. Bohatí a tí najúspešnejší ľudia sveta pochopili toto tajomstvo, vytrénovali svoj mozog a vďaka tomu získali nielen finančnú slobodu, ale aj svoj vysnívaný život.

To isté môžete urobiť aj vy, ste pripravený?

OSTAŇME V SPOJENÍ


Ocean Coaching nájdete na týchto sociálnych sieťach: